Anders  #160;Fastighetsutveckling AB AGRANLUND.se  Underhållsplanering


Underhållsplan inklusive utlåtande


Det finns, som sagt, väldigt många typer av under­hålls­planer och inte särskilt billiga under­hålls­system.

Och alla dessa att-göra-listor förstås 😏

Det finns även flera "kok­böcker" som redo­visar olika åt­gärder och vad de kostn­ader samt hur ofta åtgärd­erna kan tänkas att före­komma. Hur lång är livslängden på ett yttertak?

Antalet (mäster)-kockar är dock mycket be­gränsat. Vilken "kokbok" man an­vänder leder för­stås till olika under­hålls­planer, om man inte har varit med förr alltså.

Ska t.ex. trä/al-fönster bytas ut vart 30e år?

Ska under­lags­papp bytas ut vart 20e år?

        😂

Allt för kom­plexa under­hålls­planer gör att man "inte ser skogen för alla träd". 🌲 🌲 🌲 Ska t.ex. byte av X stycken pappers­korgar vart 30e år vara med i under­hålls­planen? 😏

Och så kan man undra vad man menar med under­håll, felavhjälpande underhåll, in­vest­er­ingar, plan­erat under­håll, period­iskt under­håll och löp­ande under­håll jämte skötsel, service och drift?

OM INVESTERINGAR inte ska vara med i under­hålls­plan­en?

Ska man då även ta fram sär­skilda in­vest­erings­plan­er?

Fonder för underhåll och avsättningar är diffusa begrepp. För att inte tala om alla ludd­iga be­grepp såsom av­sätt­ning­ar, fonder och av­skriv­ning­ar!

Allt för många bostads­rätts­fören­ingar gör av­sätt­ning­ar även om de inte har några peng­ar att "avsätta". Plus redo­visar stora "Yttre Fonder" trots att de inte har några lik­vida medel!Se på helheten och samordna underhållet


Ett växande antal företag gör "under­hålls­planer"! Kanske för att "hjälpa" till med under­hållet?

Anledningen till det markant ökade intresset hos före­tagen kan för­klaras i några punkter:

 • Fler fastigheter. (främst i städerna) 📈
 • Fler "äldre" fastig­heter. 🔨🔨
 • Stadgarna i brf. §§
 • Det finns pengar att tjäna! 💰
 • Det år­liga under­hålls­be­hovet för en­bart bostads­rätts­för­ening­arna (1.200.000 lgh) är runt

  11 miljarder kr per år.

  Att upp­rätta under­hålls­planer är allt­så mums för alla skrupelfria konsult­er jämte ytter­st märk­värd­iga "Experter" av allsköns slag och de som ska för­valta kapital­et, typ skam­lösa banker och korp­ulent koop­era­tiva oorgan­isa­tioner! 🕵 🏦

  Det gäller att ifråga­sätta det man får i handen!

  Gå gärna vidare och se hur man kan lite struktur­erat upp­rättar en sup­erb under­hålls­plan.

  Hem till första sidan!

 • Underhållsplanering sid 1
 • Erfarenhetsåterföring sid 1  🔁
 • Fastighetsutveckling    🏠
 • Lite mer om mig förstås   Anders Granlund


 • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2021-12-19