Anders G#160#160Fastighetsutveckling AB Anders G  Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


Jag kör nog till t.o.m. 2024, vi får väl se?

I fram­tiden ska jag försöka hjälpa andra konsulter med att ta fram en adekvat under­hålls­plan

Underhållsplan inklusive utlåtande

Många kan det här med hus och värme­system. Men alla har inte erfaren­heter av vad saker och ting kostar att under­hålla

Lika många har svårt att bedöma livs­längder och under­hålls­inter­valler.

Sedan finns det förstås fler frågor att beakta och diskutera, t.ex. juridik och ekonomi.

Lindås


Vem ska eller bör ansvara för vad i en brf och varför?

Bostadsrättslagen ger utrymme för olika tolkningar och var ansvaret för under­hållet ska börja och sluta?

Underhållsplan inklusive utlåtande

Ska bostadsrättsföreningen vara mycket liberal och låta var och en ta ett stort ansvar?

Eller ska bostadsrättsföreningen vara mer kooperativ och svara för det mesta?

Vilka för- och nackdelar finns det med olika §§ i stadgarna?

En byggare, VVS-are, Elektriker talar inte samma språk som en jurist.

När är något "åtkomligt", "synligt" och "inne i lägenheten"?

Heter det "stamledning"? Det heter väl "samlingsledning"?

Anders Granlund


Kanske ska jag likväl skriva vidare på min bok?

Min första bok Under­hålls­plan­ering kom ut 2013 och den andra utgåvan 2017.

Tanken var att ge en introduktion i ämnet under­hålls­plan­ering, som från början låter som lite trivialt och något simpelt, men så är det inte! Det är alltid svårt förutse vad som ska hända i framtiden.

Underhållsplanering, utgåva 2

Klicka å köp ut­gåva 2!

Films­nuttar om under­hålls­planen

© Anders G Fastighetsutveckling AB 2022-12-13