Anders G #160 
	#160Fastighetsutveckling AB Anders G Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


På denna hemsida kommer jag att ta upp 4 trådar:

 • Underhållsplanering
 • Erfarenhetsåterföring
 • Fastighetsutveckling
 • Lite om mig förstås
 • Jag började med Under­hålls­plan­ering på HSB Malmö nov 1989.

  Och sedan dess har det till slut blivit runt 900 under­hålls­planer (bäst att kolla någon dag)? 📈 😎

  Amortera/låna spara/köpa

  Ovan är förstås inte mycket att orda och skryta om med tanke på att det finns över 28.000 brf i Sverige. (Jag var väl väldigt lat som inte hann med fler?)? 📉 😞

  Nu får det räcka med att klättra upp på stegar upp till ytter­tak, via små luckor, och att svettas i trånga illa planer­ade värme­central­er. 😳

  Jag ska istället trappa ner och göra andra trevliga saker och mer för mig själv och mina allra kär­aste. 💞Ingen nämnd, ingen glömd.

  Jag ska framöver ­ut­veckla mindre fast­ig­heter, jag börjar med där jag och min familj ska bo i 2023!

  Fast jag har ju en hel del spänn­ande upp­slag på G! 💒

  Amortera/låna spara/köpa


  Men enstaka under­hålls­planer © kan jag tänka mig att upp­rätta men bara till ny­byggda brf som be­finner sig i garanti­skedet.

  De ofta resurs­svaga för­ening­arna kan be­höva all hjälp på jorden för att få rätt mot svårflörtade byggare som bara hänvisar till proto­koll och vad kontrakt­et säger. 🏴

  Se på helheten

  Det finns alltid något som kan bör på­pek­as som ett fel, sett ur ett konsument­per­spektiv.

  Brf (i praktisk mening) har över­huvud­taget inte ut­fört någon projekt­ering eller svarat för några besikt­ningar. 👈 👀

  Och så kan det ju vara bra att få veta lite mer om sin fastig­het. Vad är alla konst­iga Mo­jänger till för? Ställ­don och Styr­ventil? VVC, VS? 🙄

  Hur det är tänkt att fungera i praktik­en?

  Alternativt att se att det inte fungerar som det är tänkt, inte ens i teorin. 😰


  I framtiden gör jag säkert något skoj såsom att t.ex. samman­ställa alla mina under­hålls­planer?

  Underhållsplanering, utgåva 2 👈 👌

  En läsvärd bok till kanske?

  Klicka å köp ut­gåva 2!

  För­hopp­nings­vis blir det peda­gogiska film­klipp, hur man kan up­prätta under­hålls­planer som om­fattar det väsent­liga? Vatten, avlopp, värme m.m. 🎦

  Och film­snutt­ar som visar hur man bör an­vända be­fint­liga under­hålls­plan på bästa sätt, det finns dock flera sätt. 💬

  Alla under­hålls­planer bör upp­dateras efter­hand som man utför något. Bus­enkelt i Excel! Alla bör även kunna räkna med under­håll. 😀

  Men jag är all­tid för­handl­ings­bar och mina favorit­fören­ingar 💗 kommer givet­vis att få en sär­behand­ling. Som alltid! 🧐

  Fortsätt till någon av dessa sidor:

 • Underhållsplanering
 • Erfarenhetsåterföring
 • Fastighetsutveckling
 • Lite om mig förstås