Anders G #160 #160Fastighetsutveckling AB AGRANLUND Anders Granlund


Anders Granlund


På denna hemsida kommer jag att ta upp 4 trådar:

 • Underhållsplanering
 • Erfarenhetsåterföring
 • Fastighetsutveckling
 • Lite om mig förstås
 • Jag har gått till­baka till min tidig­are logo­type när jag hade en enskild firma "AGRANLUND i Trelle­borg" 1999 t.o.m 2016.

  Jag har även lagt över e-posten så att den går till info(at)agranlund.nu medan hem­sidan ligger kvar på agranlund.se

  Guds vägar äro out­grun­liga, sägs det. Men det blev pro­blem när FS Data kraschade och när jag upp­daterade till Windows 11 plus anslöt agranlund.se till ett Micro­softoffice­paket. 😞

  Min ytterst slag­kraft­iga slogan löd annars:

  "Med person­ligt an­svar och engage­mang"

  Åren 1999-2016 hade jag nämligen en enskild firma

  Anders Granlund


  2016 till och med 2021-10-31 så såg loggan ut som ovan, men ingen­ting varar ju för evigt.

  Anders Granlund
  Den här gråa varianten är mer neutral (precis som jag ;-) och AGRANLUND får räcka.

  Jag an­vänder mig inte heller av någon titel typ "Bygg­ingenjör", "Fil. kand" eller lik­nande.

  Men ska jag vara riktigt rolig så får det väl bli att jag har en "Bygg.Fil.Ing" 🧐

  Anders Granlund


  Min allra första logotyp fick inte vara så länge (pga min eminenta mentor)? men jag tyckte iaf att den var fiffig ....

  "Det gäller att lägga pussel­bit­arna rätt annars tar puss­let slut"

  ....särskilt när det gäller fastig­hets­för­valt­ning allt­så, bygg­nader ska ju vara länge om man sköter och under­håller dem på rätt sätt.

  På denna hemsida kommer jag, som sagt, att ta upp 4 trådar:

 • Underhållsplanering
 • Erfarenhetsåterföring
 • Fastighetsutveckling
 • Lite om mig förstås
 • Till första sidan