Under­hålls­planer i Excel sedan 1991


I filmen ovan berättar jag hur jag tar fram underhållsplaner. Filmen är för övrigt gjord av Piidé

Byggtjänst säljer boken om Underhållsplanering

Tillsammans med Svensk Bygg­tjänst tog jag 2013 fram boken Under­hålls­plan­ering. Utgåva 2 kom ut 2017.

Köp här Svensk Byggtjänst.

Anders Granlund

Sedan 1991 utvecklar jag en underhållsplan i Excel..