Anders G#160#160Fastighetsutveckling AB Anders G  Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


Jag har bytt affärsidé!

Jag kommer att försöka hjälpa brf och konsumenter som har hamnat i händ­erna på oheder­liga bygg­entre­pre­nörer och andra närings­idkare.

Lindås


Att ha med byggare och advokater att göra är inte lätt. De slirar siog och använder ett smått obegrip­ligt språk. Och lag­arna är inte heller lätta att för­stå, "...länder kärande till förfång"? osv.

typisk konsument


Vem ska eller bör ansvara för vad och varför?

Bostadsrättslagen och konsument­lag­stift­ningen ger ut­rymme för olika tolk­ningar och är inte helt enkla att för­stå.

Underhållsplan inklusive utlåtande

Trots alla §§ så ger lagen ett bra skydd, men man kan inte vara passiv eller hindra mot­parten.

Men lagstift­ningen har blivit för­åldrad och otids­enlig och gynnar mest de som ska tillämpa lag­arna. Sedan år 2000 har advokat­kåren ökat med 85 % och kanske på grund av att brotts­målen ökat med 95 %. Brott lönar sig alltså, för advokat­erna som alltid får betalt oavsett om de vinner eller för­lorar målet.

Tyvärr verkar det inte som att årsarbets­kraften i tings­rätt­erna öka samma utsträck­ning, bara plus 15 % vilket inte är särskilt mycket med tanke på att vi blivit 18 % fler i Sverige de senaste 20 åren.

Fler och fler lagar löser inga problem om det inte finns effekt­iva rätts­medel som tryggar vår demo­krati och vår väl­färd. Har man rätt så ska det inte vara svårt att få rätt.

Anders Granlund


Kanske ska jag likväl skriva en annan bok?

Min första bok Under­hålls­plan­ering kom ut 2013 och den andra utgåvan 2017. Men nästa bok kommer att ta upp andra frågor.

Tanken med boken var att ge en introduktion i ämnet under­hålls­plan­ering, som från början låter som lite trivialt och något simpelt, men så är det inte! Det är alltid svårt förutse vad som ska hända i framtiden.

Underhållsplanering, utgåva 2

Klicka å köp ut­gåva 2!

Films­nuttar om under­hålls­planen

© Anders G Fastighetsutveckling AB 2024-03-19