Anders G#160#160Fastighetsutveckling AB Anders G  Fastighetsutveckling AB


Anders Granlund


Jag avser att stegvis avveckla mitt AB. Inget varar ju för evigt

I fram­tiden ska satsa på konsument­rätt. Tanken är jag ska att biträda en­skilda bostads­rätts­havare, hyres­gäster och de som ska eller avser att låta bygga "nyckel­färdiga dröm­hus med ABS 18

På denna hem­sida tar jag upp 4 trådar:

 • Underhållsplanering  ©
 • Erfarenhetsåterföring  🔁
 • Konsumenträtt inte påbörjad    🏠
 • Lite om mig förstås  Anders Granlund
 • Lindås


  Konsumenträtt, rätt så krånglig rätt. Vilket inte kan ses vara rätt.

  Det finns ca 6.459 advokater i Sverige men få som specialis­erar sig på Konsument­rätt. I Skåne finns en hand­full advokater. Alla kommuner har inte heller en adekvat konsument­vägledare.

  Advokatsamfundet

  Och det verkar även som att Konsument­väg­ledarna blir visst färre och färre i kommunerna.

  Konsument­verket beaktar dessutom inte alla frågor som berör en konsument. Konsument­lagarna är som en sil som fångar upp mycket men inte allt.

  Konsument­lagarna är väldigt många och svåra att hitta och att förstå, såsom de flesta regler. Det heter ju regelvärk, om jag minns rätt

  Man får hoppa från lag till lag och sedan från § till § tills man är helt yr i bollen och ger upp.

  ARN? Hallå vad är det?

  En fråga som hänger i luften är - När blir en konsument bygg­herre?

  Frågan är viktig med tanke på vilket ansvar en bygg­herre har enligt PBL.

  En underhållsplan att räkna med


  Ny bok på gång "Att Före Bygga - Nyckel­färdiga Dröm­hus med ABS 18"

  Min första bok Under­hålls­plan­ering kom ut 2013 och den andra utgåvan 2017. Tanken var att ge en introduktion i ämnet underhållsplaner, som från början låter som lite trivialt och simpelt men som inte är det. Eller se filmen!

  Underhållsplanering, utgåva 2 👈👌

  Klicka å köp ut­gåva 2!

  Fortsätt till någon av dessa inte fullt så tråk­iga och absolut inte stereo­typiska, sidor:

 • Underhållsplanering  ©
 • Erfarenhetsåterföring  🔁
 • Konsumenträtt (ej påbörjad) 🏠
 • Lite om mig förstås  Anders Granlund


 • © Anders G Fastighetsutveckling AB 2022-05-23